Jak radzić sobie ze stresem?

 

Stres można opisać jako sytuację przeciążenia lub presji, która wpływa na osobę i zależy zarówno od wymagań sytuacji, jak i zasobów danej osoby, aby sobie z nią poradzić. Jest to więc uczucie fizycznego lub emocjonalnego napięcia, które pojawia się automatycznie i naturalnie w obliczu sytuacji lub myśli, które uważamy za zagrażające, frustrujące lub stanowiące wyzwanie.

Umiarkowany poziom stresu jest normalny, ponieważ człowiek musi być w stanie dostosować się do wielu sytuacji. Na przykład, w obliczu niebezpiecznej sytuacji, dobrze jest, aby osoba była czujna, aby móc odpowiednio zareagować. Jednak w trakcie tego procesu adaptacji może się zdarzyć, że osoba nie ma wystarczających umiejętności, aby rozwiązać stojące przed nią wyzwanie, a sytuacja ją przerasta, generując nadmiernie wysoki poziom stresu, który może prowadzić do różnych objawów lub szkodliwych konsekwencji. Niestety, obecny model organizacji społeczeństwa, pracy i gospodarki sprawia, że chroniczny stres staje się bardzo powszechnym problemem.

Jak można leczyć stres?

Stresem można zarządzać w odpowiedni sposób, aby zmniejszyć i złagodzić jego wpływ na nasze zdrowie. Jak? Z jednej strony poprzez działanie na jego przyczynę, a z drugiej poprzez zwiększenie naszej odporności na niego, poprzez narzędzia, które pomagają nam zaakceptować te okoliczności i poprawić nasze zachowanie w ich obliczu, a także poprzez wprowadzenie nawyków zdrowego stylu życia. Dobrym, zupełnie nieinwazyjnym sposobem na redukcję stresu jest zabawa ze zwierzętami, w szczególności z psami, o czym możesz przeczytać więcej w tym artykule.

Techniki ciała dla relaksacji: można nauczyć się zmniejszać nadmierną aktywność organizmu poprzez kontrolowanie własnych reakcji cielesnych. W tym celu stosuje się takie techniki jak progresywna relaksacja mięśni, kontrola oddechu, relaksacja poprzez dźwięki lub wyobraźnię.

Techniki poznawcze: polegają na modyfikowaniu myśli, zastępowaniu negatywnych i przesadzonych bardziej pozytywnymi i realistycznymi.

Techniki behawioralne: ich celem jest modyfikacja zachowania osoby dotkniętej chorobą, tak aby nauczyła się ona rozumieć sytuacje stresowe.

Środki higieniczno-dietetyczne: takie jak spożywanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety, poświęcanie czasu na kontakty społeczne i odpoczynek oraz ćwiczenia fizyczne.

Leczenie farmakologiczne: polega na przepisywaniu leków, takich jak anksjolityki – eliminujące lęk, antydepresanty – próbujące tłumić fizyczne i psychiczne objawy spowodowane stresem lub środki nasenne.